Selectiecriteria

Op de website van Zwemmen Langs Walcheren werd onder de rubriek “Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen” het volgende aangegeven:

“Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen” is de naam van de zwemtocht

Zoutelande – Vlissingen.

Deelname staat open voor iedereen die in staat is een zeezwemtocht van 7 km binnen 2 uur tot een goed einde te brengen. 
De zwemmers hebben een stroomvoordeel van ongeveer 1 km/uur.

De uitslag van “Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen” zal meewegen in de kwalificatie voor de oversteek Vlissingen-Breskens in 2014.


Als geoefende zwemmers hadden wij geen probleem om de 7 km binnen 2 uur te volbrengen. Dit blijkt ook uit de zwemtijden door ons gerealiseerd op de kwalificatiewedstrijd 17 augustus 2013. Uit bovenstaande tekst concluderen wij dat wij recht hebben om deel te nemen aan de zwemtocht “Oversteek Vlissingen – Breskens” op 20 juli 2014.


Lees hieronder de selectiecriteria die de organisatoren na de kwalificatiewedstrijd zegt te hebben toegepast, de tijdregistratie van deze wedstrijd werd overigens handmatig uitgevoerd en valt helaas niet te controleren.

Onderstaande uitleg werd online geplaatst vanwege de vele negatieve reacties op de facebookpagina van Zwemmen langs Walcheren deze reacties zijn inmiddels al van hun pagina verdwenen.

Naar onze mening is de criteria discriminerend, Zeeuwen krijgen voorkeursbehandeling maar er wordt geen rekening gehouden met Zeeuwen die buiten de provincie of net over de grens zijn gaan wonen en verder werd bepaald dat er maar 5 Belgen mee mogen doen.
Hoe dan ook, er zouden een 90-tal personen zijn geselecteerd!
Dit aantal zou door de scheepvaartautoriteiten zijn bepaald. (wij, o.a. doorgewinterde triathlondeelnemers zwemmen doorgaans in wedstrijden met honderden soms zelfs meer dan duizend man tegelijk, ja ook in zee en met stroming!)


Selectiecriteria oversteek Vlissingen – Breskens

Bron: http://www.zwemmenlangswalcheren.nl/2014/scheldebeker/selectiedeelnemers.php

Op Nieuwjaarsdag is bekend gemaakt wie geselecteerd zijn voor de oversteek. De lijst is gepubliceerd op de facebook pagina. Zwemmen langs Walcheren heeft e-mails en telefoontjes gekregen van teleurgestelde zwemmers en zwemsters. Ook op facebook zijn teleurstelling en ongenoegen uitgesproken.
Graag leggen wij uit hoe de selectie tot stand is gekomen en hoe we er mee verder gaan.
Eerst gaan we terug naar de informatie die destijds op de pagina “Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen” is gegeven. Daar staat:
“Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen” is de naam van de zwemtocht
Zoutelande – Vlissingen.
Deelname staat open voor iedereen die in staat is een zeezwemtocht van 7 km binnen 2 uur tot een goed einde te brengen.
De zwemmers hebben een stroomvoordeel van ongeveer 1 km/uur. De uitslag van “Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen” zal meewegen in de kwalificatie voor de oversteek Vlissingen-Breskens in 2014.
We hebben onze woorden zorgvuldig gekozen en geen concrete toezeggingen gedaan. Dat kon ook niet omdat het aantal toe te laten deelnemers en de (mogelijke) eisen van ondersteunende partijen op dat moment niet bekend waren.

Hoe is tot de selectie gekomen en wie hebben daar stem in?
Voor de selectie en vele andere werkzaamheden is een werkgroep gevormd. Deze werkgroep bestaat uit twee bestuursleden van de stichting Zwemmen langs Walcheren, twee bestuursleden van zwemvereniging Scheldestroom uit Breskens en een vertegenwoordiger van de stichting Zeeuws-Vlaanderen 2014. Deze overkoepelende stichting is belast met de aansturing van tal van evenementen ter gelegenheid vaan het 200-jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen in 2014. Het motto is “verbinden”.
De vijf leden van de werkgroep bepalen wie er mee mag doen. Als basis geldt de uitslag van de 7 km tocht op 17 augustus 2013 (161 finishers). Omdat de tocht in het teken staat van het 200-jarig bestaan van Zeeuws-Vlaanderen hebben de leden van de werkgroep na consultatie van hun achterbannen besloten om dames en Zeeuwen een voorkeursbehandeling te geven. Een klein contingent is gereserveerd voor Belgische zwemmers (5) en wildcards (3). Dit waren eisen van resp. de Belgische scheepvaartautoriteiten en de overkoepelende stichting Zeeuws- Vlaanderen 2014. De scheepvaartautoriteiten hebben het max. aantal deelnemers gesteld op 90. De selectie ziet er als volgt uit:
Selectie:
1. Alle mannelijke deelnemers met een tijd van 1:09:00 min. of minder (38);
2. Alle vrouwelijke deelnemers met een tijd van 1:12:00 of minder (16);
3. Mannelijke deelnemers uit Zeeland met een tijd van 1:09:00 tot 1:14:00 (18);
4. Vrouwelijke deelnemers uit Zeeland met een tijd van 1:12:00 tot 1:17:00 (8);
5. Uit te nodigen topzwemmers (2);
6. Belgische zwemmers (5);
7. Reserveplaatsen voor wildcards tot 1 week voor de start (3).

De geselecteerden onder 1 t/m 4 worden 1 januari aangeschreven. De plaatsen van zwemmers die geen belangstelling tonen, worden toegewezen aan anderen. De werkgroep bepaalt de toewijzing.
Hoe verder? De geselecteerde zwemmers krijgen vier weken de tijd om kenbaar te maken of ze van hun selectie gebruik willen maken. Ongetwijfeld zijn er zwemmers die om welke reden dan ook geen gebruik zullen maken van hun startbevoegdheid. Er is dus een sprankje hoop voor zwemmers die nu net buiten de selectie vallen. Hier vallen in beginsel ook niet Zeeuwen onder. Over vier weken weten we meer en kunnen we een tweede groep zwemmers uitnodigen.

We begrijpen de teleurstelling bij velen maar hopen met deze uitleg duidelijk te hebben gemaakt hoe en waarom tot deze selectie is gekomen.
Bart Roelse
Voorzitter werkgroep de Scheldebeker 2014
2 januari 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*