2e kwalificatietocht eerder bekend bij organisatie

Via informele kanalen werd geïnformeerd dat zwemvereniging Scheldestroom al begin dit jaar op de hoogte was van een tweede kwalificatiewedstrijd. Zowel Scheldestroom als overige organisatoren hebben nagelaten om dit publiek kenbaar te maken.

Wat hiervoor de beweegredenen zijn is voor alsnog onduidelijk, er werd gesuggereerd dat er binnen zwemvereniging Scheldestroom leden zijn die vorig jaar niet deel hebben genomen aan de kwalificatiewedstrijd maar te kennen hebben gegeven toch graag mee te willen zwemmen.

We wachten nog op bevestigende berichten over deze gang van zaken maar als dit waar blijkt te zijn dan hebben leden van Scheldestroom een onsportief voordeel weten af te dwingen. Daarnaast wordt deze nieuwe kwalificatiewedstrijd over 1,5km gezwommen. Dit is een afstand die wellicht binnen het bereik van meerdere Scheldestroom zwemmers ligt maar in geen enkele verhouding staat tot de eerste kwalificatiewedstrijd van 7 kilometer.

Ondertussen vernemen we dat steeds meer zwemmers van de eerste kwalificatiewedstrijd afhaken en zich niet meer voor de tweede kwalificatiewedstrijd inschrijven om een volgende teleurstelling te voorkomen en dat is jammer.

De echte verliezers zijn nu al bekend, de dames en heren die al jaren aan zeezwemtochten deelnemen en vorig jaar hebben aangetoond dat ze 7 km binnen 2 uur kunnen zwemmen. Wellicht zwemmen ze niet zo snel maar wel met passie voor deze sport en dat wordt hier allemaal zomaar even door de organisatoren over boord gegooid.

Deelnemers 2e kwalificatietocht Scheldebeker bekend

Geachte,

ScheldestroomAfgelopen maandag om 19u precies is de inschrijving voor de kwalificatietocht voor de Scheldebeker2014 opengegaan en door de grote hoeveelheid aanmeldingen ook snel gesloten.

Bij het opmaken van de lijst is gekeken naar het moment van inschrijven, welke door Google® geregistreerd is.

Gefeliciteerd! Ik kan mededelen dat u een van de 40 geselecteerde zwemmers bent die mag deelnemen aan de kwalificatie. Mocht u van deelname afzien dan verzoek ik u dit tijdig te laten weten!

Verdere informatie betreffende de kwalificatie en de overtocht volgt nog, ik kan u wel mededelen dat het inschrijfgeld voor de Scheldebeker rond de €100 voor deze unieke tocht gaat zijn.

Heeft u vragen, dan kunt u deze altijd stellen,

 

met vriendelijke groeten,

Sebastiaan Keijmel – Zwemvereniging Scheldestroom
scheldebeker@scheldestroom.com

Inschrijving 2e kwalificatietocht

Scheldestroom maakt melding op haar website over de tweede kwalificatietocht.
Wat de tocht precies gaat inhouden is vooralsnog niet duidelijk.

Klik hier voor een directe link naar het inschrijfformulier


BRON: http://www.scheldestroom.com/

ScheldestroomVanaf maandag 19 mei a.s. om klokslag 19.00 uur kan voor de Kwalificatie Zwemtocht voor de Scheldebeker worden ingeschreven, via de onderstaande link!

http://bit.ly/scheldebeker

Het tijdstip van inschrijving is beslissend voor deelname en uiteraard moet er aan de inschrijfvoorwaarden worden voldaan.

  • DE DEELNEMER vult het inschrijfformulier VOLLEDIG en naar WAARHEID in.
  • DE DEELNEMER verklaart geen medische en lichamelijke klachten/ problemen te hebben die deelname aan deze zwemtocht kunnen verhinderen.
  • De organisatie is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade opgelopen voor-, tijdens en na het zwemevenement van 07 juni 2014. Het formulier met de daarop de door U vermelde persoonsgegevens wordt na de zwemtocht van 20 juli 2014 z.s.m. vernietigd.
  • De deelnemers mogen tijdens de zwemtocht een wetsuit (isolerend zwempak) dragen. Onder sommige omstandigheden zal een wetsuit verplicht zijn.

Wees er dus snel bij, want zodra het aantal inschrijvers is bereikt sluit het programma. De deelnemers krijgen hierop schriftelijk (e-mail) de uitnodiging voor deelname d.d. 07 juni 2014.

 

Facebookbericht van Zwemmen Langs Walcheren

Vanmorgen een bericht op de Facebookpagina van ZLV

logoZwemmenLangsWalcheren170x171[1]BELANGRIJK BERICHT!!!!!

Begrijpelijk dat er teleurstelling heerst, maar het beperkt aantal deelnemers dat aan de overtocht kan deelnemen heeft alles te maken met veiligheid.

Op 17 augustus was nog niet bekend hoeveel deelnemers er werden toegelaten door de nautische autoriteiten , er is dan ook niet gecommuniceerd dat de zwemwedstrijd van Zoutelande naar Vlissingen een garantie zou zijn voor kwalificatie. Dat er onduidelijkheid was over de criteria onderschrijft de organisatie van de zwemwedstrijd ‘Op weg naar Zeeuws-Vlaanderen’, maar deze criteria zijn direct geplaatst zodra bekend werd dat de tocht georganiseerd zou worden en de eisen en aantal deelnemers door de veiligheidsdiensten werden bekend gemaakt.

 

De extra kwalificatie wedstrijd op 7 juni wordt georganiseerd door ZV Scheldestroom i.o.v. Stichting Zeeuws Vlaanderen 2014.

Voor vragen over criteria en overige zaken rondom deze activiteit kunt u zich wenden tot de voorzitter van Stichting ZVL 2014, de heer Frans Reijniers en of ZV Scheldestroom, mevrouw Ingrid Mabelis.

Telefoongesprek met Scheldestroom

Scheldestroom

Vanavond telefoon gehad van dhr. Keijmel namens Scheldestroom naar aanleiding van via email gestelde vragen. Dhr. Keijmel gaf aan de hele gang van zaken te betreuren.

We weten nu dat de Stichting 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen de eindverantwoordelijkheid draagt over de Scheldebeker.

Verder werd aangegeven dat:

  • de nieuwe kwalificatiewedstrijd van 7 juni open staat voor iedereen, inschrijven op maandag 19 uur via www.scheldestroom.com
  • de zwemafstand bepaald gaat worden op basis van de temperatuur, gedacht wordt aan een afstand van ongeveer 1,5 km, te beginnen met vloed in dood tij en een stuk tegenstroom waardoor het ook een stevig zwemmen zou moeten worden.

Actiesite tegen kwalificatieproces Scheldebeker online

ValseStartScheldebekerIconGroot was de verbazing bij de veel uit de boot gevallen deelnemers van de 7 km  kwalificatiezwemtocht van 17 augustus 2014 voor de oversteek van Vlissingen naar Breskens toen ze op 15 mei  een email kregen dat er opnieuw een kwalificatie wordt georganiseerd.

Op 1 januari 2014 werden de deelnemers van de zwemtocht Vlissingen-Breskens bekendgemaakt.
De onduidelijke en discriminerende selectie heeft begin dit jaar bij de niet geselecteerde deelnemers een zeer wrange nasmaak achtergelaten. Nu vinden de organisatoren dat de kwalificatietocht van vorig jaar (waar genoeg reserves te halen zijn) geheel aan de kant geschoven kan worden om een volledig nieuwe kwalificatie te organiseren, ons hierover te informeren op 15 mei, inschrijven op 19 mei, de eerste 40 inschrijvers mogen op 7 juni zwemmen, de eerste 20 zwemmers gaan door.

De warrige organisatie van dit gehele selectieproces willen gedupeerde zwemmers niet langer tolereren, vandaar deze website.

We eisen dat de organisatie haar intentie van deze zwemtocht om er een feest van te maken en mensen te verbinden waar moet  maken door zich in te zetten om alle deelnemers van de eerste kwalificatietocht die de 7 km binnen de 2 uur hebben gezwommen moet laten deelnemen.